Filie

Odkryj z nami moc ochrony przyrody!


Jesteśmy niezależną organizacją non-profit, posiadającą dwie filie, ponieważ nasze cele są tak wielkie, że jedno miejsce nam po prostu nie wystarcza! Powierzchnia Ziemi jest przecież ogromna, a nasza misja sięga najdalszych zakątków naszej pięknej planety.

Dlaczego posiadamy dwie filie? Ponieważ nasza pasja do ochrony przyrody jest nieograniczona. Chcemy być obecni wszędzie tam, gdzie tętni życie i gdzie konieczna jest nasza pomoc. Nasze dwie filie tworzą potężny zespół, który skupia się na różnych skalach działań – lokalnej i globalnej.

Ty też możesz działać


Możesz wesprzeć działania Fundacji Biodiversitatis i pomóc naszej niesamowitej planecie. Razem możemy stworzyć przyszłość, w której harmonijnie współistniejemy z naturą.

Ty też masz siłę i determinację, jaką możesz wnieść do ochrony bioróżnorodności.

Bądźmy strażnikami dobra naszej planety!

Filia w Polsce

Czym tu się zajmujemy

Nasza pierwsza filia, Biodiversitatis Polska, znajduje się w Gdańsku, choć bardzo często spotykamy się w różnych miejscach Polski.

Zrzeszamy tych naukowców, którym zależy na utrzymaniu bioróżnorodności. Od górskich szczytów po malownicze wybrzeża – stanowimy zespół pełen siły i energii do walki o zachowanie wyjątkowości gatunków.

Zbieramy dane, prowadzimy badania naukowe i edukujemy społeczeństwo na temat wagi ochrony środowiska naturalnego. Stajemy na straży unikalnych gatunków roślin i zwierząt, które są elementem naszego dziedzictwa i wartością, której nie możemy stracić.

Tutaj, w Polsce, powstają pomysły na nasze ekspedycje i plany podróży. Przeprowadzamy burze mózgów, które pozwalają nam wspólnie obrać cele ku ochronie bioróżnorodności.

Dane kontaktowe

Zarząd

Fundator i Prezes Zarządu

Marta Kolanowska

Uniwersytet Łódzki

Zainteresowania naukowe: taksonomia i biogeografia storczykowatych (Orchidaceae); wykorzystanie modelowania nisz ekologicznych w badaniach biogeograficznych; ochrona różnorodności biologicznej

Członek Zarządu

Radomir Jaskuła

Uniwersytet Łódzki

Zainteresowania naukowe: zoogeografia, systematyka i ekologia trzyszczy (Cicindelidae); rozmieszczenie, faunistyka i ekologia biegaczowatych w Polsce (Carabidae); zoogeografia i ekologia chrząszczy wodnych Zachodniej Palearktyki; różnorodność biologiczna owadów na obszarach chronionych w Polsce

Członek Zarządu

Marta Kras

Zainteresowania naukowe: biogeografia i taksonomia storczyków ze szczególnym uwzględnieniem pantropikalnego rodzaju Habenaria; znaczenie i ochrona zieleni w miastach; wykorzystanie roślin w celach leczniczych i kosmetycznych

Filia w Kolumbii

Czym tu się zajmujemy

Nasza praca oczywiście nie kończy się wraz z granicami Polski.

Dlatego powstała druga filia Biodiversitatis, która rozszerza nasze skrzydła na cały świat. Współpracujemy z innymi organizacjami międzynarodowymi, naukowcami, nawiązujemy partnerskie relacje i angażujemy się w globalne projekty, skupione na ochronie bioróżnorodności i środowiska.

Naszym celem jest bowiem zachowanie bioróżnorodności nie tylko na terenie jednego kraju, ale zwłaszcza w najbardziej zagrożonych rejonach globu. Takim miejscem jest Kolumbia. Wiemy, że musimy działać globalnie, aby naprawić to, czego nie wolno nam, ludziom, utracić, bo Ziemia to nasz jedyny dom.

Dane kontaktowe

Zarząd

Fundator i Prezes Zarządu

Marta Kolanowska

Vice-prezes Zarządu

Nardi Amarilis Torres Rodríguez

Sekretarz

Marta Kras

Skarbnik

Izabela Stachowicz

Scroll to Top