Komitet Naukowy

Marc-André Selosse

Museum national d’Histoire naturelle
Uniwersytet Gdański
Universidade Federal de Viçosa

Zainteresowania naukowe: rola ekologiczna i ewolucja symbioz, szczególnie mikoryz; genetyka i reprodukcja trufli

Marcin Czarnołęski

Uniwersytet Jagielloński

Zainteresowania naukowe: biologia termiczna, ewolucja cech historii życia, fizjologia ekologiczna

Ryszard Laskowski

Uniwersytet Jagielloński

Zainteresowania naukowe: ekologia, ekotoksykologia

Łukasz Kaczmarek

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zainteresowania naukowe: taksonomia, faunistyka, ekologia, morfologia i zoogeografia niesporczaków (Tardigrada), przetrwanie bezkręgowców w warunkach ekstremalnych; anabioza (głównie niesporczaków); astrobiologia

Olga Macas Nuneza

Mindanao State University, Illigan Institute of Technology

Zainteresowania naukowe: rozmieszczenie, bioróżnorodność, ekologia i ochrona bezkręgowców i kręgowców Filipi

Mateusz Ciechanowski

Uniwersytet Gdański

Zainteresowania naukowe: ekologia, faunistyka i zoogeografia nietoperzy; analizy bioakustyczne; faunistyka ssaków, ze szczególnym uwzględnieniem drobnych zwierząt owadożernych i gryzoni; inwentaryzacja i waloryzacja obszarów cennych przyrodniczo., zoogeografia i ochrona ssaków

Adam Flakus

Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

Zainteresowania naukowe: ewolucja biologiczna, biologia molekularna, taksonomia, różnorodności biologiczna i ochrona różnorodności biologicznej grzybów zlichenizowanych i naporostowych występujących w obszarach tropikalnych i wysokogórskich

Łukasz Przybyłowicz

Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

Zainteresowania naukowe: systematyka, taksonomia, filogeneza, ewolucja i biogeografia w szczególności motyli z grupy niedźwiedziówek (Arctiinae). Generalnie bioróżnorodność Lepidoptera

Katarzyna Wojczulanis-Jakubas

Uniwersytet Gdański

Zainteresowania naukowe: ekologia ewolucyjna i behawioralna ptaków, w tym biologia i ekologia rozrodu, komunikacja międzyosobnicza, zachowania w grupie socjalnej

Stig Dalström

National Biodiversity Centre, Thimphu, Bhutan

Zainteresowania naukowe: klasyfikacja Oncidiinae, w szczególności andyjskich rodzajów Cochlioda, Cyrtochilum, Odontoglossum i Oncidium

Przemysław Baranow

Uniwersytet Gdański

Zainteresowania naukowe: botanika, taksonomia, różnorodność biologiczna

Katarzyna Janik-Superson

Uniwersytet Łódzki

Zainteresowania naukowe: bioróżnorodność, nietoperze, mikrobiomy bakteryjne i grzybowe, bakterie chorobotwórcze, dieta zwierząt, ochrona zagrożonych gatunków, filogenetyka, edukacja przyrodnicza

Sławomir Nowak

Uniwersytet Gdański

Zainteresowania naukowe: botanika, taksonomia, Orchidaceae

Rafał Olszyński

Uniwersytet Łódzki

Zainteresowania naukowe: taksonomia i ekologia okrzemek, filogenetyka i metabarkoding

Izabela Stachowicz

Uniwersytet Łódzki

Zainteresowania naukowe: zrównoważony rozwój, zagrożenia antropogeniczne, zastosowanie fotopułapek w badaniach ssaków

Łukasz Trębicki

Uniwersytet Łódzki

Zainteresowania naukowe: taksonomia i ewolucja pająków południowo-wschodniej Azji i Australii

Adam Stroiński

Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa

Zainteresowania naukowe: entomologia, biogeografia, taksonomia

Alexander Hirtz

Botanic Garden & Orchid Conservatory, Quito

Zainteresowania naukowe: różnoroność i klasyfikacja Orchidaceae

Kinga Alina Langowska

Uniwersytet Gdański

Zainteresowania naukowe: archeologia, badania kresowe, badania migracyjne, historia nowożytna

Scroll to Top