Misja

Nasza misja


Biodiversitatis to fundacja non-profit, która ma na celu ochronę różnorodności. Nie zostajemy obojętni na zmieniające się warunki na naszym globie i to, jak wpływają one na bioróżnorodność.

Naszymi celami są:

ochrona różnorodności biologicznej
in situ i ex situ

działanie na rzecz ochrony cennych siedlisk przyrodniczych

prowadzenie badań nad zróżnicowaniem organizmów żywych

dokumentowanie bioróżnorodności

wspieranie lokalnych społeczności w tworzeniu obszarów chronionych

edukacja społeczeństw lokalnych w zakresie zrównoważonego rozwoju

upowszechnianie korzyści płynących z ochrony roślin, zwierząt i grzybów

Scroll to Top