O Fundacji

O nas

Fundacja „Biodiversitatis” jest organizacją non-profit wspierającą ochronę różnorodności biologicznej. Aby efektywnie realizować nasze cele stworzyliśmy zespół naukowców oraz aktywistów, działających na rzecz ochrony przyrody. Współpracujemy z lokalnymi społecznościami, z podmiotami publicznymi oraz sektorem prywatnym.

Badania naukowe

Nasze badania obejmują różne aspekty opisu i analizy różnorodności biologicznej. Prowadzimy prace dotyczące ekologii, taksonomii i filogenezy, które uzupełniane są modelowaniem nisz ekologicznych oraz nowoczesnymi technikami obrazowania mikromorfologicznego.

Zapraszamy Cię do zakładki ZWIEDŹ ŚWIAT, abyś wybrał się z nami w krótką podróż. Znajdziesz tu fotografie z prowadzonych przez nas prac terenowych oraz poznasz odkryte przez nas gatunki.

Z profilami naukowymi oraz publikacjami członków Zarządu i Komitetu Naukowego Fundacji „Biodiversitatis” zapoznasz się TUTAJ.

Ochrona bioróżnorodności

Naszym celem jest ochrona regionów charakteryzujących się wysoką bioróżnorodnością. Działamy we współpracy z lokalnymi społecznościami.

Szacuje się, że na Ziemi występuje ok. 6.5 mln gatunków lądowych. Dodatkowe 2.2 mln zamieszkuje morza i oceany. Dotychczas, zgodnie z danymi Catalogue of Life oraz World Register of Marine Species, skatalogowanych zostało zaledwie 1.2 mln gatunków.
Na skutek zmian klimatycznych do 2050 roku z powierzchni Ziemi zniknie 15-37% organizmów lądowych.

Obecnie staramy się pozyskać fundusze na zakup 30 ha górskiego lasu tropikalnego w Kolumbii w celu utworzenia na tym terenie rezerwatu przyrody ze stacją badawczą i centrum edukacyjnym.

Edukacja

Rozpowszechniamy wiedzę o potrzebie ochrony różnorodności biologicznej oraz zrównoważonego rozwoju.

Najnowsze informacje o naszych bieżących działaniach znajdują się na Facebooku. Zapraszamy, dołącz do naszej społeczności!

Scroll to Top