Polityka prywatności

Polityka prywatności – biodiversitatis.com.pl

          Chcemy dbać o bezpieczeństwo danych osobowych naszych Klientów i ich prawo do prywatności, a także respektować przysługujące im prawa.

          Przetwarzanie danych osobowych na naszej stronie biodiversitatis.com.pl odbywa się zgodnie z krajowymi oraz europejskimi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

§ 1 Definicje


Administrator danych
– administratorem danych, czyli podmiotem, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych jest Fundacja „Biodiversitatis” ul. Pilotów 13F/1 80-460 Gdańsk, Polska, NIP: 5842772792 REGON: 380264345.

Polityka – Polityka prywatności.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Przetwarzanie danych osobowych – oznacza wszelkie operacje na danych osobowych, na przykład zbieranie, przechowywanie, modyfikowanie, przeglądanie, udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, usuwanie. W związku z korzystaniem przez Usługobiorcę ze strony, Administrator danych przetwarza dane w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usług, zgodnie z zasadą minimalizacji określoną w art. 5 ust. 1 lit. c RODO.

Strona – strona internetowa prowadzona przez administratora danych pod adresem https://biodiversitatis.com.pl

Usługobiorca – każda osoba fizyczna odwiedzająca lub korzystająca ze strony.

§ 2 Cel i podstawa prawna przetwarzania

          Uwzględniając cele przetwarzania danych osobowych naszych Klientów, konkretne procesy przetwarzania opieramy o różne podstawy prawne. Poniżej prezentujemy wykaz celów oraz podstaw prawnych i czasu przechowywania danych osobowych:

Cel przetwarzania danych osobowychPodstawa prawna przetwarzania danych osobowychOkres przechowywaniadanych osobowychZakres danych osobowych
Obsługa zawieranych umówArt. 6 ust. 1 lit. b RODOPrzez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowyImię, nazwisko, adres, adres e- mail, numer, dane adresowe, dane do wystawienia faktury – NIP, numer telefonu
Obsługa zwrotów i reklamacjiArt. 6 ust. 1 lit. b RODO
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z:
– ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
– ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
Przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacjiImię, nazwisko, adres, adres e- mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego
Ustalanie, dochodzenie i obrona roszczeńArt. 6 ust. 1 lit. f RODODo czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.Imię, nazwisko, adres
Prowadzenie rozliczeń i księgowościArt. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z:
– ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
– ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
Okres wskazany przepisami prawa – co do zasady 5 lat liczone od początku roku, następującego po roku, w którym sporządzono dokument księgowyImię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer
adresowe,
i identyfikacyjne
wystawienia faktury, numer rachunku bankowego, numer telefonu, dane rozliczeniowe niezbędne do
Usługa newsletteraArt. 6 ust. 1 lit. a RODODane są przetwarzane do czasu wycofania zgodyImię, nazwisko, adres-e-mail
Obsługa zapytań złożonych przez formularz kontaktowyArt. 6 ust. 1 lit. a RODODane są przetwarzane do czasu wycofania zgodyImię, numer telefonu, adres e- mail, inne dane podane dobrowolnie przez osobę składającą zapytanie
Prowadzenie kont w mediach społecznościowych w celu promowania marki (Facebook, Instagram, YouTube)Art. 6 ust. 1 lit. f RODODane są przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwuSzczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych w związku z korzystaniem z mediów społecznościowych znajdują się w politykach prywatności poszczególnych portali internetowych.
Przetwarzanie plików cookiesArt. 6 ust. 1 lit. f RODODane są przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu (jest to możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki)Szczegółowe informacje zawiera Polityka plików cookies

§ 3 Odbiorcy danych

          Dane osobowe przekazywane są innym podmiotom w zgodzie z istniejącymi przepisami prawa i poparte są odpowiednimi umowami.

W związku z prowadzoną działalnością Administrator danych może udostępniać dane osobowe następującym podmiotom:

1)  Podmioty świadczące usługi z zakresu obsługi informatycznej,

2)  Dostawcy usług płatniczych,

3)  Hostingodawca,

4)  Banki,

5) Podmioty zapewniające obsługę księgową,

§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą

1. Usługobiorcom przysługują poniższe prawa:

1) Prawo dostępu do danych

Klient ma prawo w każdej chwili zażądać informacji o tym, jakie jego dane osobowe przechowujemy. Aby uzyskać taką informację prosimy o kontakt z nami.

2)  Prawo do sprostowania danych

Klient ma prawo w każdej chwili zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych. Dane osobowe Klient może edytować poprzez panel Klienta lub zgłaszając taką potrzebą do nas.

3)  Prawo do usunięcia danych

Klient ma prawo w każdej chwili usunąć przetwarzane przez nas dane osobowe, które go dotyczą. Prosimy brać pod uwagę, że prawo to nie jest bezwzględne i jako Administrator możemy odmówić usunięcia tych danych, co do których mamy podstawę do ich przetwarzania.

4)  Prawo do ograniczenia przetwarzania

Klient ma prawo w każdej chwili zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą, uwzględniając następujące warunki:

  • jeżeli Klient nie wyraża zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po weryfikacji uzasadnionego interesu i dokonaniu każdorazowej oceny.
  • jeżeli Klient zgłosi nam, że przetwarzane dane osobowe są niepoprawne, nieaktualne lub niekompletne, ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie tych danych do momentu zweryfikowania ich poprawności.
  • jeżeli cel przetwarzania danych został osiągnięty, ale dane te wymagane są do dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.

5)  Prawo do wniesienia sprzeciwu – przysługuje, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

          Klient ma prawo w każdej chwili wnieść sprzeciw co do przetwarzanie danych osobowych, które go dotyczą, w zakresie, w jakim te dane przetwarzamy w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora. Zaprzestaniemy wówczas przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba, że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie dla tego procesu, które unieważni Państwa interes lub prawa. Klient zostanie poinformowany o tym fakcie.

6) Prawo do przenoszenia danych – przysługuje, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

          W sytuacji, w której przetwarzamy dane osobowe Klienta w sposób zautomatyzowany, na podstawie udzielonej nam zgody lub zawartej umowy, Klient ma prawo prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana bezpośrednio do Klienta albo do innego podmiotu, wskazanego przez Klienta.

7)  Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przysługuje prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

§ 5 Wymóg podania danych

  1. Podanie danych oznaczonych, jako niezbędne, jest wymagane w celu złożenia zamówienia, przyjęcia i obsługi zapytania oraz wywiązania się Administratora danych z wymogów prawa. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi zamówienia lub zapytania. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
  2. W przypadku usługi Newslettera podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie możliwe jego przekazywanie.

§ 6 Pliki cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera Polityka plików cookies.

§ 7 Postanowienia końcowe

  1. Administrator danych na bieżąco weryfikuje i aktualizuje Politykę.
  2. Aktualna wersja Polityki obowiązuje od dnia 21.12.203

Polityka plików cookies

          Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, zamieszczane na urządzeniu końcowym usługobiorcy. Są one tworzone i stosowane w celu prawidłowego funkcjonowania stron internetowych lub zwiększenia ich wydajności oraz w celu dostarczenia informacji właścicielom strony. Pliki cookies ułatwiają usługobiorcy korzystanie ze stron internetowych poprzez zapamiętanie preferencji i dostosowanie do nich strony.

§ 1 Zarządzanie plikami cookies

          Usługobiorca może w dowolnym momencie kontrolować i zarządzać plikami cookies przy pomocy przeglądarki. Możliwe jest również usunięcie plików cookies zapisanych na urządzeniu. Ich usunięcie może jednak wpływać na komfort użytkowania strony lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji.

          Usługobiorca ma możliwość wyrażenia zgody na wykorzystanie konkretnych plików cookies zanim te zostaną wykorzystane. Możliwości zarządzania plikami cookies mogą się różnić w zależności od wykorzystywanej przeglądarki.

§ 2 Cel wykorzystywania plików cookies

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
– dostosowania stron do indywidualnych preferencji usługobiorcy,
– tworzenia statystyk umożliwiających ulepszanie struktury i zawartości stron  internetowych;
– utrzymania sesji usługobiorcy,
– gromadzenia informacji o aktywności usługobiorcy w celu lepszego dostosowania oferty.

§ 3 Rodzaje plików cookies

Rodzaje plików cookies wykorzystywanych przez stronę https://www.biodiversitatis.com.pl:

  • Cookies niezbędne – pliki, które są niezbędne, aby strona internetowa mogła działać. Mogą to być tylko i wyłącznie pliki, które nie identyfikują użytkownika, a służą wyłącznie do obsługi funkcji podstawowych strony internetowej.
  • Cookies analityczne: Google _ga _gid _gat_gtag_UA_ – pliki te są instalowane przez Google Analytics, służą do obliczania danych dotyczących odwiedzających, sesji, kampanii i śledzenia użytkowania witryny w celu sporządzenia raportu analitycznego witryny. Pliki te przechowują informacje anonimowo i przypisują losowo wygenerowany numer w celu identyfikacji unikalnych odwiedzających.
Scroll to Top