Rezerwat Przyrody w Kolumbii

Rezerwat przyrody
ze stacją badawczą i centrum edukacyjnym

Zespół naszej fundacji podjął działania zmierzające do utworzenia rezerwatu przyrody ze stacją badawczą i centrum edukacyjnym w Ameryce Południowej.

Obecnie zbieramy fundusze na wykupienie 30 ha północnoandyjskiego lasu górskiego w Dolinie Sibundoy (południowa Kolumbia).

Zbocza dolin i kotlin w tym ekoregionie charakteryzują się wysokim stopniem endemizmu, a występowanie wielu gatunków ograniczone jest do pojedynczych szczytów czy łańcuchów górskich. Las północnoandyjski należy do najbardziej różnorodnych lasów tropikalnych. Szacuje się, że na 1 ha takiego ekosystemu występuje nawet 300 różnych gatunków roślin kwiatowych. Las zamieszkują m.in. niedźwiedzie andyjskie (Tremarctos ornatus) i tapiry górskie (Tapirus pinchaque).

Tropikalne Andy są jednym z najbardziej bogatych i różnorodnych gatunkowo regionów świata. To centrum bioróżnorodności obejmuje niespełna 1% powierzchni Ziemi, skupiając ponad 1/6 wszystkich znanych organizmów.

Szacuje się, że na skutek deforestacji obszarów tropikalnych każdego dnia wymiera 137 gatunków.

Stacja badawcza zrobiona… z plastiku

Na terenie rezerwatu planujemy wybudować stację badawczą, która będzie pierwszą w tym regionie placówką umożliwiającą prowadzenie badań nad różnorodnością biologiczną lasu północnoandyjskiego, a jednocześnie umożliwi długoterminowe obserwacje tego wciąż słabo poznanego ekosystemu.

Chcielibyśmy aby stacja została zbudowana z wykorzystaniem surowców wtórnych, konkretnie z plastikowych odpadów.

W konkursie The Venture (2016) kolumbijska firma Conceptos Plásticos została wybrana najlepszym start-upem na świecie. Zakład Oscara A. Méndeza zbiera i przetwarza plastikowe śmieci z których powstają trwałe, wodoodporne domy, którym niestraszne są nawet trzęsienia ziemi.

W ślad za Conceptos Plásticos na rynku kolumbijskim powstały inne firmy, które w chwili obecnej oferują stworzenie „ekologicznych” budynków, m.in. Bloqueplas, Brickarp-Ficidet.

Jeśli zainteresował Cię ten temat, więcej informacji o domach z plastiku możesz znaleźć tutaj.

Lokalizacja planowanego rezerwatu

Scroll to Top