perspektywa storczykarza

Perspektywa storczykarza a badania terenowe

Perspektywa storczykarza wędrującego po świecie może być zupełnie inna niż kojarzy się to, gdy słyszymy o podróży w tropiki.