zanieczyszczenia

Zanieczyszczenia a bioróżnorodność

Jaki wpływ mają zanieczyszczenia na bioróżnorodność?