Zespół ds. Edukacji i Promocji Nauki

Marcin Czarnołęski

Uniwersytet Jagielloński

Zainteresowania naukowe: biologia termiczna, ewolucja cech historii życia, fizjologia ekologiczna

Ryszard Laskowski

Uniwersytet Jagielloński

Zainteresowania naukowe: ekologia, ekotoksykologia

Łukasz Kaczmarek

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zainteresowania naukowe: taksonomia, faunistyka, ekologia, morfologia i zoogeografia niesporczaków (Tardigrada), przetrwanie bezkręgowców w warunkach ekstremalnych; anabioza (głównie niesporczaków); astrobiologia

Adam Flakus

Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

Zainteresowania naukowe: ewolucja biologiczna, biologia molekularna, taksonomia, różnorodności biologiczna i ochrona różnorodności biologicznej grzybów zlichenizowanych i naporostowych występujących w obszarach tropikalnych i wysokogórskich

Przemysław Baranow

Uniwersytet Gdański

Zainteresowania naukowe: botanika, taksonomia, różnorodność biologiczna

Rafał Garlacz

Uniwersytet Jagielloński

Zainteresowania naukowe: ekologia obszarów tropikalnych, faunistyka motyli, wzorce różnorodności gatunkowej, bogactwo gatunkowe

Katarzyna Janik-Superson

Uniwersytet Łódzki

Zainteresowania naukowe: bioróżnorodność, nietoperze, mikrobiomy bakteryjne i grzybowe, bakterie chorobotwórcze, dieta zwierząt, ochrona zagrożonych gatunków, filogenetyka, edukacja przyrodnicza

Izabela Kołodziejczyk

Uniwersytet Łódzki

Zainteresowania naukowe: strategie ewolucyjne roślin, pozwalające im na przystosowanie do niekorzystnych warunków środowiska oraz wykorzystanie ich na korzyść człowieka

Sławomir Nowak

Uniwersytet Gdański

Zainteresowania naukowe: botanika, taksonomia, Orchidaceae

Agnieszka Rewicz

Uniwersytet Łódzki

Zainteresowania naukowe: karpologia, SEM, biometria, zmienność fenotypowa, biologia zapylania

Monika Staniszewska-Kik

Uniwersytet Łódzki

Zainteresowania naukowe: ekologia lasów, mchy, wątrobowce

Łukasz Trębicki

Uniwersytet Łódzki

Zainteresowania naukowe: taksonomia i ewolucja pająków południowo-wschodniej Azji i Australii

Anna Zubek

Uniwersytet Jagielloński

Zainteresowania naukowe: motyle Andów – taksonomia, filogeneza, biogeografia 

Sebastian Piskorski

Uniwersytet Łódzki

Zainteresowania naukowe: taksonomia i ekologia mikromycetes; zagrożenie i ochrona grzybów; różnorodność i ekologia grzybów związanych z drewnem; Mikromycetes pasożytujące na roślinach, owadach i grzybach

Zuzanna Wikar

Uniwersytet Gdański

Zainteresowania naukowe: kologia ssaków drapieżnych Carnivora, nietoperzy Chiroptera oraz gatunków ziemnowodnych

Kinga Alina Langowska

Uniwersytet Gdański

Zainteresowania naukowe: archeologia, badania kresowe, badania migracyjne, historia nowożytna

Dale Ann P. Acal

Mindanao State University, Iligan Institute of Technology

Zainteresowania naukowe: różnorodność, biogeografia i ekologia trzyszczy (Coleoptera: Cicindelidae)

Scroll to Top